Πως να δημιουργήσετε ένα animation σε Adobe Flash CC

Με την ευκολία του προγράμματος Adobe Flash CC μπορούμε να δημιουργήσουμε animation για παιχνίδια android ή iOS.  Μέσα από το μενού του προγράμματος υπάρχουν επιλογές δημιουργίας στρωμάτων για ομαδοποίηση της κίνησης, του ήχου και των ενεργειών σωματιδίων.