Πως να συγχρονίσετε ένα eshop με μια τοπική βάση δεδομένων

Με τη βοήθεια μιας τοπικής βάσης δεδομένων μπορούμε να εμπλουτίσουμε αυτόματα μια ιστοσελίδα και αντίστροφα.  Η μεταφορά των αρχείων από την ιστοσελίδα στην τοπική εφαρμογή και από εκεί σε μια τηλεφωνική συσκευή (android, blackberry, iPhone) καθίσταται εφικτή με την δημιουργία … Read More